Stallet Valstad
Stallet
Unghästar med mentor på bete
Morgonbus i hagen
Blandad flock

RIDHUSBYGGET

Välkommen till oss!


Här bor vi, Jennifer Carlegrim som står för hästverksamheten och Henk Hoving som är den som håller ordning på byggnader och mark mm. Vintertid huserar ca 20 hästar i stallet, våra egna, inackorderade samt plats för utbildningshäst/ar. Alla åldrar är representerade, från föl till vuxna hästar. Hösten 2017 påbörjades bygget av ridhuset som nu kan anses ganska färdigt med ridyta på 22x44 m.